TEKLİF AL EN

12.9.2022

Gayrimenkul sahibinin vefatıyla, yasal ve adanmış mirasçılara, kalan mal ve haklar intikal eder. Mirasın geçmesiyle paylaşımına kadar, mirasçılar arasında tüm hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydan gelir. Buna "mülkiyet hakkı elbirliği ortaklığı" denir. Peki miras kalan gayrimenkulün satış işlemleri nasıl gerçekleşir?

Mirasçılara kalan gayrimenkulün satışında iki durum ortaya çıkar; mirasçılar anlaşarak oy birliği ile gayrimenkulü satışa çıkarır veya paylaşır ya da miras paylaşımı konusunda anlaşamazlar. Eğer hissedarlar anlaşırsa gayrimenkul satışı için tüm hissedarlar tapuda imza verir veya hisse satış yetkilerini bir mirasçıda toplayıp o kişinin tapuda imza vermesiyle gerçekleşir. Hissedarlardan en az bir kişinin 65 yaş üzerinde olması durumunda öncelikle akli denge raporu istenmektedir.

Hissedarların anlaşamama durumunda ise her mirasçı, tüm malların aynen olanak yok ise satış yoluyla paylaştırılmasını sulh mahkemelerinden isteme hakkına sahiptir. Mirasçıların birinin istemiyle, mümkünse malların her birinin tamamının her bir mirasçıya pay edilmesi ve ortaya çıkan değer farklılıklarının ise para yoluyla ödemesi aracılığıyla miras paylaşımının denkleştirilmesi kararı verilebilir. Eğer paylaşımın derhal yapılması durumunda malın değeri önemli ölçüde azalıyorsa an az bir mirasçının itirazıyla satış ertelenebilir.

Miras kalan gayrimenkulün satışında vergi öder miyim?

Gayrimenkulün 5 sene içerisinde satışından doğan kazançlarda değer artış kazancı vergisi ödenmektedir. Söz konusu mallar bedelsiz olarak edinilmişse (veraset yoluyla) elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilemez.