TEKLİF AL EN
Sigorta Değer Tespiti (Mutabakatlı Kıymet Takdiri)
Sigortaya konu varlıkların, Sigorta Genel Şartları, ilgili diğer kanun ve mevzuatlar çerçevesinde; Yeni İkame ve/veya Rayiç Değerlerinin tespit edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Binalar, çevre düzenlemeleri, makine, ekipman ve tesisatlar, elektronik cihazlar, finansal kiralamaya konu makineler ile cam değerleri rapor detaylarında açıklamalı olarak sunulmaktadır.

Teminat detayları doğrultusunda, sabit ve hareketli makineler ile taşınabilir elektronik cihazlar, ayrım yapılmak suretiyle rapor içeriğinde belirtilmektedir. Olası bir hasar durumunda, sigorta şirketi veya sigortalının mağdur olmaması açısından, sigorta genel şartları kapsamında doğru tespitlerin yapılması, mülkiyet incelemesi ve tanıma uygun değer tespitinin rapor içeriğinde yer alması son derece önemlidir.

Şirketimiz, uzun yıllar bu konuda çok sayıda rapor hazırlamış tecrübeli uzmanları, geniş bilgi bankası ve profesyonel hizmet üretme bilinci ile uygun süre ve maliyetlerde hizmet sunmaktadır.
Değerleme talebinde bulunmak için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al