TEKLİF AL EN
“www.asaldegerleme.com” sitesinin (Bundan böyle “Site” şeklinde anılacaktır) tüm hak ve kullanım yetkisi Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (Bundan böyle “Asal Değerleme” olarak anılacaktır) ‘ye aittir. İşbu Gizlilik Politikası, sizlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu olan Asal Değerleme tarafından işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kişisel verilerinizin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Asal Değerleme kullanıcının ve kullanıcı tarafından tutulan diğer ilgililerin talep edilen bilgilerini yetkili mercilere bildirmek hakkına sahiptir. Ancak, söz konusu bildirim hakkı, Asal Değerleme'nin anılan bilgileri sisteminde tutmakla sınırlı olduğu süre ile sınırlıdır. Ayrıca, benzer bir durumda Asal Değerleme, taraflar arasında kararlaştırılmış veya kararlaştırılacak gizlilik prensipleri hususunda bir takım tedbirleri alma hakkına da sahiptir.
 
İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Kullanıcıların veya müşterilerin Asal Değerleme’ye ait www.asaldegerleme.com ya da işletilen diğer online platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır. Asal Değerleme, kişisel bilgileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
 
Kişisel verileriniz, www.asaldegerleme.com ‘da sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla (üyelik oluşturma, üyelere özgü avantajlardan yararlanma, tanıtım, kampanya v.b. hizmetler dahil) Asal Değerleme’nin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 
Kişisel bilgileriniz hiçbir durumda bu metinde veya taraflar arasındaki diğer anlaşma koşullarında öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Asal Değerleme tarafından iletilen elektronik iletileri onaylamıyor iseniz bilgi@asaldegerleme.com e-posta adresine bu isteğini belirten ileti göndererek listeden çıkmanız gerekmektedir.
 
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.asaldegerleme.com Websitesi üzerinde veya yazılımda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Asal Değerleme gerektiğinde IP adresi tespiti yapabilecek ve bunu kullanabilecektir. IP adresleri, Müşterileri/ Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
Asal Değerleme, kişisel bilgilerinizi özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 
Kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizlerin sorumluluğundadır. Asal Değerleme internet sitesi üzerinden Asal'a iletilen her türlü kişisel veri, belge ve evrakın kullanımı konusunda onay verilmektedir. Paylaşım yapanın 3. şahıslara ait bilgi, belge, her türlü evrakı internet sitesi yada fiziken Asal ile paylaşması halinde 3. kişilere dair hukuki ve cezai sorumluluğun paylaşan kişiye ait olduğu kabul edilmektedir. İnternet sitesi üzerinden paylaşılan iş başvuruları eklenen CV ler, şahsi bilgiler, belgeler, tapular vb, gayrimenkulle ilişkin bilgi, dökümanlar, Asal'ın faaliyet konusu ve değerleme konusuna ait olup olmadığına bakılmaksızın paylaşılan her türlü verinin de muvafakat ve izin kapsamında olduğu, Asal'ın bu veriler üzerinde işlem yapmasına izin verildiği kabul edilmiştir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Asal Değerleme’nin sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Asal Değerleme’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Müşteriye/ Kullanıcıya aittir. Asal Değerleme, sizlerin vereceği destek ile kişisel bilgilerizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Kişisel bilgilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veya güncellenmesinin gerektirdiği hallerde Asal Değerleme ile bilgi@asaldegerleme.com e-posta adresin üzerinden irtibata geçmenizi rica ederiz.
 
Asal Değerleme, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Değiştirilen hükümler www.asaldegerleme.com web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Web sitesinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, ürün ve içeriğin her türlü telif hakkı Asal Değerleme’ye aittir. İzin alınmaksızın kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 
(Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni)
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Asal Değerleme; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, sistemde ve kullanıcı sözleşmesinde paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileri; kanunda belirlenen şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıda belirtildiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz; yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirket hissedarı ve iştiraklerine; yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket çalışanlarımıza, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verilerin Kapsamı Nedir?
 
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, ödeme işlemine ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen Kullanıcıların kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?
 
Kişisel verilerinizi, KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddesi uyarınca, (IP adresiniz, Sistemin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi v.b.) sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, Sistemi yönetmek, Sistem ile Kullanıcı bağlantısını en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek, istatistiki değerlendirme yapmak ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına Asal Değerleme tarafından toplamakta ve kullanmaktadır. KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler gibi veriler esas itibariyle istatistiksel tespitler amacıyla da kullanılacaktır.
 
Asal Değerleme, Kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır:
 
Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 
Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
 
Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,
 
Bilgilerinizi güncellemek,
 
Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
 
İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 
3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
 
Yayınlar göndermek,
 
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 
Yeni içerikler hakkında bilgi vermek.

 
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı Nedir?
 
Asal Değerleme, sunduğu hizmet dolayısıyla öğrendi her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgileri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri sizlerin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, sizlerin yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Ödeme işlemleri ile hukuksal durumlarda kişisel bilgilerin ve/veya kullanıcı IP adreslerinin üçüncü partilerle paylaşılması zorunlu olabilir.
 
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanıyor?
 
Asal Değerleme, temin ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda kanuni sürelere uyularak; eğer böyle bir süre söz konusu değilse de veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel verilerinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde ise kişisel veriler silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.
 
Kullanıcıların (Veri Sahiplerinin) Hakları Nelerdir?
 
Kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK’ nın 11 maddesi kapsamında, Asal Değerleme'ye yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin;
 
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.
 
Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, bilgi@asaldegerleme.com e-posta adresine mail göndermek suretiyle göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.
 
Asal Değerleme, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ek maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. Asal Değerleme, talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize yapılacaktır.
 
Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Asal Değerleme talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin, Asal Değerleme’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula başvuru hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Asal Değerleme’ye karşı başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikayet yoluna başvurulamaz.
 
Ayrıca, yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği açıklandığı üzere, mevzuatın Kullanıcıdan açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bildiririz.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.