TEKLİF AL EN
Gayrimenkul değerleme nedir?
Değer esasen belirli bir zaman zarfında satın alma amacı doğrultusunda bir mal veya hizmet için ödenmesi muhtemel fiyatın bir tahminidir. Değer, mal veya hizmet için alıcılar veya satıcıların üzerinde uzlaşmaya varacakları varsayımsal veya hayali fiyatı temsil etmektedir. Bu nedenle, değer bir gerçeklik değil, belirli bir zaman zarfında satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmet için ödenmesi olası bir fiyatın takdiridir.
Değerleme; değer takdiri sürecini tanımlamaktadır.
Gayrimenkul-taşınmaz; fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır.
Gayrimenkul değerleme; bir taşınmazın belirli bir zaman zarfında uzmanlar tarafından tarafsızca değer takdirinin yapılmasıdır. 
Gayrimenkul değerleme uzmanı kimdir?
Değerleme mesleğini icra edenlere Değerleme Uzmanı adı verilir. Değerleme Uzmanı; bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olmuş gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Lisansı verilen kişiler olarak tanımlanır.
Gayrimenkul değerleme raporu nedir ve neden gerekir?
Gayrimenkul değerleme raporu, konu taşınmazın çevresiyle beraber fiziksel özelliklerinin o günün ekonomi ortamı göz önünde bulundurularak değer tespitinin yapıldığı raporlardır. Raporlar değerleme uzmanları tarafından hazırlanır ve denetmenler tarafından denetlenir. Raporlar Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında hazırlanmalıdır.  Gayrimenkul değerleme raporu aşağıdaki durumlarda gerekir:
  • Gayrimenkulün alım-satım fiyatının tespiti
  • Kiralama durumunda kira değeri tespiti
  • Gayrimenkulün kredi işlemlerinde teminat olarak alınması durumunda değerinin tespiti vb.

Gayrimenkul değerleme işlemi sonucunda elde edilen sonuçlar güvenilir midir?
Asal Gayrimenkul Değerleme, değerleme işlemini Uluslararası Değerleme Standartları'na (UDS) bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Bu sebeple değerleme işlemi profesyonel kadrosu ile güvenilir ve tutarlı bir şekilde sonuçlanır.
Uluslararası Değerleme Standartları (UDS), değerleme görevinin uygulanması sırasında şeffaflık ve tutarlılığın sağlanmasına hizmet eden genel olarak kabul görmüş kavram ve ilkeler bütünüdür. Amacı, değerleme hizmetine olan inanç ve güveni artırmak olan UDS, küresel ölçekte kabul gören ilkeler ve tanımlara hizmet eder. Değerleme çalışması ve raporlanmasına ilişkin usuller belirlenir ve resmi olarak duyurulmalıdır. 
Gayrimenkul değerleme süreci nasıl işler?
Gayrimenkul değerleme süreci adımları şu şekildedir:
  1. Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesindeki evrakların toparlanması ve incelenmesi,
  2. Taşınmazın tapu bilgilerinin kontrolü,
  3. Gayrimenkulün birebir görülüp analiz edilmesi,
  4. Gayrimenkulün çevresel analizinin yapılması ve emsal bilgilerinin toplanması,
  5. Sonuç raporunun hazırlanması.
Değerleme raporu hazırlanırken  Asal Gayrimenkul Değerleme olarak her aşamayı müşterimizle paylaşıyor süreci şeffaf bir şekilde ele alıyoruz.
Hangi tür gayrimenkuller değerlemenin konusudur?
Arsa ve araziler, fabrikalar ve üretim tesisleri, ofis, plaza ve dükkan gibi ticari amaçlı yapılar, HES, RES, GES, jeotermal, termik santral ve doğalgaz çevrim santralleri, alışveriş merkezleri, otel, tatil köyü, konaklama tesisleri, akaryakıt istasyonları, lojistik kullanımlı yapılar, konutlar, eğlence tesisleri, yurtlar ve eğitim tesisleri değerlemenin konusu olabilirler.