TEKLİF AL EN

9.1.2023

Makine Değerleme Nedir?

Makine değerleme, tekil veya fabrikalardaki, imalathanelerdeki, tesislerdeki makinelerin üretim amaçlı taşınmazların ve genel yapı itibariyle varlıkların maddi olarak değerlendirilmesi süreci için yapılan değerleme aşamalarıdır.

Makine ve Tesis Değerleme, şirketimizde ayrı bir birim müdürlüğü organizasyonu altında uzun yıllar makine ve tesis değerlemesi alanında hizmet vermiş SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı Makine Mühendisleri ile yapılmaktadır.

Üretim Amaçlı Tesis Değerlemesi nedir?

Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerin (enerji Santralleri, fabrika, imalathane vb.) üretimde kullanılan makine ekipmanlar ve yardımcı tesisleri birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle ayrı veya bütünleşik olarak raporlanmasıdır. 

Makine Değerleme Nasıl Yapılır?

Makine Değerleme çalışması, SPK Lisanslı ve Makine Mühendisi (Makine Değerleme Uzmanı) tarafından yapılır. Çalışmayı yapacak uzmanın bir çok ayrıntıyı ele alması ve her aşamayı dikkatli olarak analiz etmesi önemlidir. Raporun hazırlama amacına göre değişmekle birlikte genel olarak Makine Değerleme Çalışması aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

İlk olarak makine ve ekipmanlar saha çalışması kapsamında incelenerek tespitleri ve makro-mikro kimlik bilgileri elde edilir. Sahada elde edilen verilerin analizi ve mülkiyet durumları incelenir. Değer tespitinde Pazar Yaklaşımı, Maliyet Yaklaşımı ve Gelir İndirgeme Yaklaşımlarından uygun olan yöntemler kullanılır. Son olarak yapılan çalışmalar raporlanmaktadır.