TEKLİF AL EN

9.1.2023

Makine değerleme, tekil veya fabrikalardaki, imalathanelerdeki, tesislerdeki makinelerin üretim amaçlı taşınmazların ve genel yapı itibariyle varlıkların maddi olarak değerlendirilmesi süreci için yapılan değerleme aşamalarıdır.
Makine ve Tesis Değerleme, şirketimizde ayrı bir birim müdürlüğü organizasyonu altında uzun yıllar makine ve tesis değerlemesi alanında hizmet vermiş SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı Makine Mühendisleri ile yapılmaktadır.

Üretim Amaçlı Tesis Değerlemesi nedir?

Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerin (enerji Santralleri, fabrika, imalathane vb.) üretimde kullanılan makine ekipmanlar ve yardımcı tesisleri birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle ayrı veya bütünleşik olarak raporlanmasıdır. 

Makina Değerleme Nasıl Yapılır?

Makine Değerleme çalışması, SPK Lisanslı ve Makine Mühendisi (Makine Değerleme Uzmanı) tarafından yapılır. Çalışmayı yapacak uzmanın bir çok ayrıntıyı ele alması ve her aşamayı dikkatli olarak analiz etmesi önemlidir. Raporun hazırlama amacına göre değişmekle birlikte genel olarak Makine Değerleme Çalışması aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

İlk olarak makine ve ekipmanlar saha çalışması kapsamında incelenerek tespitleri ve makro-mikro kimlik bilgileri elde edilir. Sahada elde edilen verilerin analizi ve mülkiyet durumları incelenir. Değer tespitinde Pazar Yaklaşımı, Maliyet Yaklaşımı ve Gelir İndirgeme Yaklaşımlarından uygun olan yöntemler kullanılır. Son olarak yapılan çalışmalar raporlanmaktadır.

Neden Makine Değerleme Raporuna İhtiyaç Duyulur?

·       Kredi talebi kapsamında teminata ve rehine konu olacak makine ve ekipmanların değerlerinin tespiti

·       Makine ve ekipmanların alım satımı

·       Finansal Kiralama İşlemleri (Sat ve Geri Kirala)

·       Halka Arz işlemleri

·       UFRS ve TFRS kapsamında maddi duran varlıkların değerlemesi

·       Sigorta Değeri Tespiti

·       Kamulaştırma

·       Şirket bölünme, birleşme durumunda maddi durun varlıkların değerlemesi 

 Asal Değerleme olarak Makine Değerleme hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için buradan bize ulaşabilirsiniz.