TEKLİF AL EN
ASAL DEĞERLEME, müşteri ihtiyaçlarına odaklı, çoklu disiplinlerin profesyonel ve bütünsel bakışı ile değerleme, risk analizi, geliştirme ve bunların birlikte sunulduğu çözümler üreten uzman bir şirkettir.

ASAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, Kurul Karar Organı’nın 06.07.2012 tarih ve 23/815 sayılı toplantısında, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır. Listeye alınma yazısı için tıklayınız.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 22.11.2012 tarih ve 5047 sayılı kararı ile Asal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.’ne Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine karar vermiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı için tıklayınız.

Asal Değerleme, Sermaye Piyasa Kurulu'nun 06/10/2022 tarih ve 58/1477 sayılı Kararı Uyarınca "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesinde yer almaktadır.

Şirketimizde; makine tesis değerleme, gayrimenkul değerleme ve geliştirme, UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve TMS’ ye (Türkiye Muhasebe Standartları) esas değerleme uygulamaları, kredi teminatı oluşturma, satın alma ve satış birleşmesi veya şirket değerlemesi süreçlerinde ihtiyaç duyulan; maddi ve maddi olmayan varlık değerlemeleri, portföy değerlemeleri, yatırım ilerleme incelemeleri, en iyi ve en verimli kullanım amacı tespiti, proje geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Çalışmalarımız ulusal ve uluslararası standart ve etik kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

ASAL DEĞERLEME, inovasyona verdiği önem, küresel bakış açısı ve ülkemiz dinamikleri ile sentezlediği yerel çözümleri, farklı disiplinlerde eğitim almış ve tecrübe edinmiş nitelikli yöneticileri ve kadrosu ile hizmet sunduğu alanlarda öncü konumda olmayı hedeflemiştir.
Başarılıyız

Profesyonellerle çalışıyor, profesyonel hizmet üretiyoruz.

Yenileşimciyiz

İşimizle ilgili değişen koşulları ve gelişmeleri takip ediyor, yeni yöntem ve yaklaşımlar kullanıyoruz.

İddialıyız

İşimizi seviyor, gücümüzü tecrübe ve bilgi birikimimizden alıyoruz.

Tek Noktada Çoklu Çözüm Asal Değerleme
ASAL Değerleme, kuruluş amacına uygun olarak şekillendirdiği alt yapısı, tecrübe ve bilgi birikimlerinin desteği ile kurum içi kalite yönetim sistemiyle hizmet vermektedir.