TEKLİF AL EN
Enerji Santrali Değerleme (HES, RES, GES, JES, TERMİK ve KOMBİNE ÇEVRİM)
ENERJİ SANTRALİ DEĞERLEME (HES, RES, GES, JES, TERMİK ve KOMBİNE ÇEVRİM)
Dünyadaki enerji kaynakları, oluşumlarına bağlı olarak yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. ASAL Değerleme uzun yıllara yayılan tecrübesi ile yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerinin değerleme çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Enerji santrali değerleme raporunun hazırlanması kapsamında özet olarak aşağıda belirtilmiş çalışmalar gerçekleştirilmekte ve raporlamada en geniş anlamda en az iki yaklaşım ile değer hesaplanmaktadır.

Arazi ve yapısal yatırımların incelenmesi Enerji üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların incelenmesi Yasal mevzuat çerçevesinde gerekli olan izinlerin incelenmesi Yatırım ve diğer teşvik belgelerinin incelenmesi Geçmiş dönem (varsa) üretim miktarlarının incelenmesi Muhasebe kayıtlarında sabit kıymet detaylarının incelenmesi Değerleme ile ilişkili olan diğer mali verilerin incelenmesi

Maliyet yaklaşımı ile değer hesabı; santrali oluşturan tüm maddi varlıkların (Sabit Kıymetler ; arazi, bina, makine-ekipman vb.) güncel yerine koyma maliyetlerini kullanarak, fiziksel-işlevsel yıpranma, demode olma ve teknik değer kaybı gibi unsurları dikkate alır, maddi duran varlıkların (sabit kıymetlerin) efektif ömürlerini ve lisans süresini de göz önünde bulundurulur.

Gelir (İNA) yaklaşımı ile değer hesabı; santralin kullandığı enerji kaynağına ve diğer işletme giderlerine bağlı olarak enerji üretim maliyetlerinin (giderler -ve varsa ileri dönemlerde yapılacak kapasite artışı yatırım maliyetleri-) hesaplanması, gelecek yıllarda (lisans süresi boyunca) elde edilebilecek gelirlerin öngörülmesi (toplam gelirler) ve bu toplam gelir-gider farkından kalan net nakit akışlarının değerlemenin yapıldığı tarih itibariyle güncel ekonomik koşullar içerisinde kabul edilebilir indirgeme oranı ile bugüne indirgenmesini esas almaktadır.

Ayrıca müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Enerji Santralleri için finansal raporlamalara esas olmak üzere TMS/UMS 16 ya göre Gerçeğe Uygun Değer tespiti raporları şirketimizce hazırlanmaktadır.

Şirketimiz bugüne kadar çok farklı kapasitelerde, özelliklerde ve lokasyonlarda; Hidroelektrik Santralleri (HES) Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Termik Santraller Kombine Çevrim Santralleri (CCPP) Biyokütle yakıtlı Organik Rankin Çevrim (ORÇ) santrallerinin değerleme çalışmalarını tamamlamıştır
Değerleme talebinde bulunmak için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al