TEKLİF AL EN
Kar Kaybı Sigortası
Yangın Sigortası ve/veya Mühendislik Sigortaları ile birlikte sunulan kar kaybı teminatına yönelik risk analiz çalışmalarımızı kapsamaktadır.

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartlarına göre; “bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıplarını azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla teminat altına almaktadır.”

Günümüzde üretim veya hizmet alanındaki müşteri ihtiyaçlarına sunulan çözümlerin sürekliliği son derece önem kazanmıştır. Küresel piyasalarda boşalan oyuncuların yeri hiç bir fırsata mahal vermeksizin hemen doldurulabilmektedir. İşletmelerde yaşanabilecek orta ölçekte veya büyük bir hasar sonrasında, işletmenin tekrar faaliyetine başlayacağı süreye kadar geçecek zaman aralığında bu tip bir durum ile karşılaşılması, sektördeki konumunu etkileyecek ve belki de yılların birikiminin bir anda silinmesi vakasıyla karşı karşıya bırakabilecektir.

ASAL Değerleme, işletmelerdeki sorumlular ile birlikte yaptığı saha çalışmaları ve analizler ile süreç akışını, üretim-hizmet-destek birimleri prosedürlerini ve tedarik zincirini irdeler. Dar boğaz noktalarını, alternatif üretim, tedarik, dağıtım, destek birimleri detaylarını belirler. Olası senaryolar eşliğinde çözüm alternatiflerini bir model veya iş akışı şeklinde müşterilerine sunar.
Değerleme talebinde bulunmak için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al