TEKLİF AL EN
Makine ve Tesis Değerleme
Makine ve Tesis Değerleme, şirketimizde ayrı bir birim müdürlüğü organizasyonu altında yürütülmektedir. Uzun yıllar makine ve tesis değerlemesi alanında hizmet vermiş Lisanslı Değerleme Uzmanı Makine Mühendisleri ile aşağıda detaylandırılmış konularda müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

* Tesis Değerlemesi (Maddi duran varlıklar / Sabit Kıymetler) (Gayrimenkul ile birlikte, makine – tesisat ve ekipmanlarının değer tespiti); Arazi, binalar, makine ekipmanlar ve yardımcı tesisleri ile birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle ayrı veya bütünleşik olarak raporlanması.
* Makine Değerlemesi (Maddi duran varlıklar / Sabit Kıymetler); Bağımsız makine veya makineler topluluğundan, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin incelenmesi ve makine değerleme raporlarının hazırlanması.
* Proje Değerleme; yatırım projelerinin sektör içerisindeki analizi, konum seçimi incelemesi, bütçe incelemesi, riskler ve olumlu etkenleri de içeren detaylarda açıklamalı raporlar ve yönetici özet raporunun hazırlanması.
* Taşıt Araçları ve İş Makinesi Değer Tespiti; kullanılmış taşıt araçları ve her tür iş makinesinin değerleme çalışmaları, ülke genelinde optimum maiyet ve sürede sunulmaktadır.
* Makine Kira Değeri Tespiti; kısa veya uzun süreli kiralama sözleşmelerinde makine kira değeri tespiti
* Emtia (hammadde ve mamul) Değer Tespiti; işletmelerin sahip oldukları hammadde ve mamul emtia ile yedek parça vb. varlıkların değerleme çalışmaları
* Makine Muayenesi; özelikle 3. Şahıslara ait makinelerin, kullanıcı tarafındaki durumunun incelenmesi amacıyla, makine ve ekipmanların fiziki görünüm incelemesi (ihtiyaç duyulması halinde yetkili servis ile birlikte), fatura-proforma fatura içeriklerine yönelik uygunluk incelemesi ve raporlanması
* Danışmanlık Ve Şirketlere Özel Çözümler; değerleme konusunda ihtiyaç duyacağınız raporlar ve danışmanlık hizmetlerimiz konusunda sizi dinliyor ve tecrübelerimizi sizinle paylaşıyoruz.
Değerleme talebinde bulunmak için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al