TEKLİF AL EN
Sigorta Değer Tespiti (Mutabakatlı Kıymet Takdiri)
Günümüzde, tüm dünyada şirketler her geçen gün artan sorumluluk davaları ile karşı karşıyadır. Kuruluşlar, ayakta kalmak ve varlıklarını sürdürebilmek için faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak zorundadır.
Genel Sorumluluk riski, kuruluşların operasyonlarından dolayı  şirket çalışanlarına, sözleşme taraflarına ya da üçüncü kişilere gelebilecek zararları içermektedir. Risk değerlendirmesi çalışmamız, sorumluluk risklerinin potansiyel kaynaklarını belirleyerek bu zarar ve yaralanmaları önlemek veya en aza indirmek için alınması gereken önlem ve tavsiyeleri içerir.
Sorumluluk risk analizi çalışmalarımız, ortamın gözlem yoluyla incelenmesi, mülakat ve ilgili belgelerin temin edilerek incelenmesini ve detaylı raporlanmasını kapsamaktadır.

Değerleme talebinde bulunmak için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al